top of page
Vad är en uppdragning?
Uppdragning

Då ett instrument står ostämt under lång tid så sjunker tonhöjden till lägre än normalt. Detta skapar instabilitet när instrumentet stäms upp och den ökade spänningen från strängarna får konstruktionen att dras samman. Instrumentet stämmer då omedelbart ur sig igen och kräver därför att det stäms flera gånger under loppet av samma stämning. 

 

Denna procedur kallas för uppdragning och tar längre tid än en regelbunden pianostämning, men är nödvändig för att få ett väldigt ostämt piano i bruk. Det är en väl värd investering för dig som köpt ett begagnat instrument eller vill få liv i en gammal familjeklenod.

Efter en uppdragning så erbjuder jag 100kr rabatt på nästa pianostämning om den görs inom ett år. Total stabilitet går endast att uppnå genom regelbunden stämning och det är viktigt att inte vänta för länge efter den första stämningen.

Pris för uppdragning: 2100 kr + reseersättning

Hur ofta ska mitt piano stämmas?
Hur ofta stämning?

Det allra viktigaste är att det inte dröjer för länge mellan stämningarna. Hur frekvent instrumentet stäms därutöver beror på vilken nivå du vill att det ska ligga på när det används. Pianon som stäms 1ggr/år tenderar att låta ostämda under årstider då luftfuktigheten är annorlunda än då det stämdes, men kan på nytt låta dugligt då klimatet är detsamma igen. Hur mycket stämningen rör sig under året beror på instrumentet och miljön det står i. Om instrumentet med klimatet blir allt för ostämt kan du stämma det oftare för att kompensera för luftfuktigheten. I konsertverksamheter stäms flyglarna inför varje enskilt tillfälle, ibland flera gånger under samma vecka, för att skicket på instrumentet ska hålla absolut toppnivå. 

Det är viktigt att det inte dröjer längre än 1 år mellan stämningarna för att ditt piano ska ha kvar sin grundstabilitet. Låter du ditt piano bli allt för ostämt krävs större ingrepp och det kan i värsta fall krävas flera stämningar innan du får tillbaka stabiliteten igen (se uppdragning ovan). 

Behöver jag förbereda pianot innan en stämning?
Förbereda?

Generellt sett inte. Undantag är om pianot står precis under en hylla, eller annat som blockerar locket på ovansidan av pianot. Locket ska kunna öppnas helt och hållet vilket isåfall kräver att pianot flyttas ut från väggen. Om du inte kan flytta ut pianot själv så hjälper jag dig naturligtvis med det. 

Även på flyglar behöver locket öppnas helt, se därför till att om möjligt plocka av de saker som ligger ovanpå. 

Vad ska jag tänka på vid köp av ett begagnat piano?
Begagnat piano?

Jag rekommenderar alltid att du låter en pianotekniker bedöma instrumentet du vill köpa innan du köper det. Omfattande och svåråtgärdade fel är inte alltid de som står ut mest och kan bli mycket dyrt i längden. 

 

Exempel är utslitna stämnaglar (stämskruvar), fuktskador och större skador på steg och resonansbotten. Samtliga av dessa problem beskrivs ofta bara som "i behov av stämning", eller dylikt. Tvärtom så kan man ibland få höra instrument dömas ut p.g.a tangenter som fastnar, men som är ett mycket vanligt problem och oftast går att åtgärda på 5 minuter. 

Kan man stämma pianon med stämapparat?
Stämapparat?

Om jag ska vara krass vill jag påstå att det inte går att åstadkomma en bra stämning med apparat om du inte också har kunskap kring gehörsstämning. Men, det finns många sätt dessa två kan kombineras på för att uppnå en högkvalitativ stämning. Personligen använder jag en professionell stämapplikation som ett verktyg för att snabba på och effektivisera vissa delar av arbetsprocessen och helt enkelt spara mig både tid och energi. De toner jag stämmer efter app kontrollerar och anpassar jag alltid utifrån en gehörsmässig bedömning, och jag garanterar mina kunder att stämningen håller lika hög nivå som om den utfördes helt på gehör.

Dessutom är kunskapen att veta vart en sträng ska, och att lyckas få den dit, två helt olika saker. Att dessutom få den att stanna när du väl fått den på plats är det svåraste av allt, det kan ingen apparat hjälpa dig med! 

Vad är SPTF?
SPTF

Sveriges Pianostämmare & Teknikförening (SPTF) är Sveriges enda branschorganisation för pianotekniker. Medlemskap sker via inträdesprov som idag innefattar pianostämning, mekanikjustering och reparationsmoment. Föreningen strävar efter att du som äger ett piano eller flygel ska känna dig trygg när du väljer pianotekniker. 2019 valdes jag in som styrelseledamot och sedan 2021 är jag ordförande i SPTF.

 

Läs mer om föreningen på hemsidan: www.sptf.com 

Hur utbildar jag mig till pianotekniker?
Utbildning?

I nuläget finns en pianoteknikerutbildning i Sverige: Pianostämmarutbildningen på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 

 

Yrkeskåren i Sverige har en mycket hög medelålder och är ett bristyrke i alla delar av landet. Den som utbildar sig och ger sig an det livslånga lärandet som detta hantverksyrke innebär har mycket goda förhoppningar om att finna arbete i framtiden. 

 

Läs mer på www.blipianotekniker.nu 

Vad innebär mekanikjustering?
Mekanikjustering

Piano- och flygelmekaniker har ett flertal justeringsmöjligheter per tangent. Mekaniken slits och justerar naturligt ur sig vid normal användning och behöver regelbundet ses över för att fungera optimalt. En mekanikjustering innefattar en återställning av mekanikens grundinställning, smörjning av friktionspunkter samt intonation (klangbearbetning) och stämning. Det kan även innefatta mindre utbyten av mekanikdelar eller att förnya hammarfiltens form genom slipning.

Storleken på arbetet varierar beroende på om instrumentet tidigare genomgått regelbunden service eller inte. 

Vad betyder intonation?
Intonation

Ordet intonation har en annan betydelse för pianotekniker än för musiker. Intonering har varken med tonhöjd eller stämning att göra, utan kan närmast förklaras som bearbetning av instrumentets klang. Detta sker genom justering av hammarfiltens densitet och struktur genom främst nålstick och kemisk behandling, men också dess interaktion med strängarna.

Arbetet behandlar instrumentets förmåga att producera en variationsrik klang och dynamisk bredd och kan delvis formas efter pianistens preferenser. Intonation är till stor del sammanlänkat med justering av mekaniken och skicket på instrumentet i stort. 

bottom of page